Synsregler

Pr. 1. juli 2012 har Trafikstyrelsen indført nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn. Forruden inddeles i tre felter, hvor der angives en maksimal størrelse for stenslag og revner i forbindelse med godkendelse ved syn.
 
 
Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelsen af forruder ved syn og det bliver lettere for ejeren/brugeren af køretøjet at vurdere, om køretøjets forrude opfylder kravene inden syn.
 
Krav til forruden:
Forruden i et motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.
 
 Forruden i et motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.
  

Inddeling af forruden:
Det omfattede område i forruden er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte arealer indenfor det originale viskerfelt:
  • Område A (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring ratnavet med centrum placeret i A-punktet.
  • Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan.
  • Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fort-sættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser
 
 
Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn:
Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:
  • Område A: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved "sandblæsning"), der bevirker, at genstande, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.
  • Område B: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.
  • Område C: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30 mm og 150 mm.

Læs hele vejledningen fra Trafikstyrelsen - Klik her

Jeg vil gerne ringes op